dawar
27 شهریور 1401 - 08:41

افزایش ۴۱ درصدی ارزش معاملات بازار گواهی بورس کالا

بازار گواهی سپرده بورس کالا در هفته گذشته شاهد دست به دست شدن ١١ میلیون و ۵۵ هزار ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش بیش از ٣� ٢ میلیارد تومان بود. - اخبار بازار -به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در هفته ای که گذشت، ١١ میلیون و 55 هزار و 3٣ ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش نزدیک ٣� ٢ میلیارد تومان دست به دست شد. ارزش معاملات هفته منتهی به ١٨ شهریور، نزدیک ٢١5 میلیارد تومان برای ١� میلیون و 6٣٣ هزار و ٩� ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود. خبرگزاری تسنیمهمچنین در این مدت در بازار مالی بورس کالا، یک میلیون و ٣٩4 هزار و ٢� � اوراق گواهی سپرده سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه ارزش بیش از ١٩٩ میلیارد تومان را ثبت کرد. اوراق مبتنی بر طلا با کسب سهم 66 درصدی در ارزش معاملات، جایگاه نخست و با سهم ١٢ درصدی در حجم معاملات، رتبه سوم بازار را پس از سیمان و زعفران از آن خود کرد. سیمان با ثبت معامله ٧ میلیون و 5� � هزار گواهی سپرده، رتبه نخست را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی بیش از 5 میلیارد و ٧4� میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات 6٨ درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد. در هفته منتهی به ٢5 شهریور، یک میلیون و ٧55 هزار و ٣١٣ گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش بیش از 6٣ میلیارد و ٩١ میلیون تومان دست به دست شد که این دارایی پایه، رتبه دوم در حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. سهم زعفران از حجم کل معاملات ١6 درصد و از ارزش کل معاملات ٢١ درصد برآورد شد. ارزش معاملات 4� 5 هزار و 5٢� گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ٣4 میلیارد تومان فراتر رفت و این دارایی توانست مقام سوم را از لحاظ ارزش بعد از سکه و زعفران از آن خود کند. این دارایی پایه، سهم ١١ درصدی را از لحاظ ارزش کل معاملات از آن خود کرد. انتهای پیام/
منبع: تسنیم
شناسه خبر: 738991